Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Perfil

Vaig néixer a Barcelona el 20 d’abril de 1954 i he viscut, a més de Barcelona, a Martorell (de petit, fins als 6 anys) i a Córdoba, quan vaig fer de profe a Montoro (1980/81).

He jugat a “balonmano” (ara en diuen handbol) entre d’altres equips amb el Cornellà Butsir, l’Hospitalet Sant Jordi i el Marmolejo; i m’agrada l’excursionisme, la muntanya i viatjar. I amb el temps m’he fet, com podeu deduir del que segueix, un apassionat de la política educativa i del sindicalisme.

Ja el 1970 vaig començar a implicar-me políticament i social en els comitès de grup i com a delegat de curs a la universitat i vaig entrar en la militància política a Bandera Roja i el PSUC. Em vaig llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1976), mentre compartia treball i estudi.

Sóc professor d’ensenyament secundari, amb la condició de catedràtic de Tecnologia Administrativa, amb plaça de l’especialitat d’Economia.

Des del setembre de 1977 he estat professor, tutor, cap de departament, secretari a l’IFP La Pineda i a l’IES Badalona 7, i director de l’IFP La Pineda de Badalona.

He treballat com a responsable de formació del professorat d’FP a l’ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya els cursos 82/83, 83/84 i 84/85 i he estat organitzador de les escoles d’estiu d’FP de l’any 82 al 85.

He impartit cursos de formació de professorat de Sociologia de l’Educació, gestió democràtica de centres, introducció de l’economia a l’FP, tutoria i orientació professional, reforma educativa, la nova FP, etc.

He estat membre de grups de treball i seminaris a l’ICE-UPC i a l’ICE-UAB en relació amb l’FP, la transició al treball, la gestió i l’organització de centres, etc. He realitzat el postgrau de Gestió i Administració Educativa a l’ICE-UAB.

He publicat articles en diverses revistes (Guix, Aula, Cuadernos de Pedagogía, TE, Perspectiva Escolar…), diaris (El País, el Periódico, Diari de Barcelona, Avui…) i llibres (de text: Història de Batxillerat, de Mc GrawHill, Introducció a l’Economia per a FP1 de l’ICE-UPC…).

Sóc afiliat a CCOO des de l’any 1976. Vaig col•laborar amb el Gabinet Tècnic com a economista, fins a l’any 1981, ho vaig compatibilitzar amb la docència a l’institut, i vaig assessorar comitès d’empresa en la negociació de convenis i expedients de regulació en uns anys especialment durs. I com a afiliat a la Federació d’Ensenyament, he estat membre de la Comissió Executiva des de l’any 1981 fins al juny de 2001.

Responsable de Política Educativa de la CONC del setembre de 1990 al juny de 1992, he estat secretari general de la Federació d’Ensenyament de Catalunya de CCOO de juny de 1992 a juny de 2000, i coordinador de l’Àrea Pública de CCOO des del juliol de 2000 fins al 2008. Vaig ser secretari d’Economia i Formació per a l’Ocupació fins al 2004 i secretari de Recursos i Serveis des de 2004 fins a ser escollit com a secretari general.

He estat membre en representació de CCOO del Consell Escolar de Catalunya de l’any 1991 a l’any 2002, del Consell Català d’FP en representació de CCOO des de l’any 2000 fins a l’any 2004, del Consell de Treball i del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, del Consell Català de la Funció Pública i del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat.